Unutarnje bolesti

Postoje mnoge bolesti od kojih goveda mogu oboljeti. Nalazimo neke regionalne razlike - bolesti goveda mogu biti specifične za određena područja ili mogu biti prisutne globalno.

Respiratorne bolesti goveda, gastrointestinalni problemi goveda, proljev u krava i teladi te metabolički poremećaji jedni su od najčešćih te uvelike utječu na dobrobit i produktivnost goveda. S povećanjem veličine stada javila se potreba za dobrim managementom stada, pri čemu veterinari igraju ključnu ulogu kao savjetnici na farmi.

Integrirani pristup

Dechra nudi odgovarajući set alata za svaki problem.

Unutarnje bolesti - Dechra's integrirani pristup

Uzroci bolesti goveda

Prelaskom na veće farme, okolnosti držanja životinja drastično su se promijenile. To je dovelo do novih načina zaraze: Prethodno neproblematična stanja se pojavljuju dok druga nestaju. Osim toga, mliječnost po kravi i dalje raste, što krave čini sve zahtjevnijima u pogledu uzgoja i managementa. Lokalna klima i uvjeti smještaja glavni su čimbenici rizika zbog utjecaja na imunološki sustav.

Rani simptomi bolesti goveda

S razvojem tehnologije razvijeni su mnogi alati za monitoring stada. Ova rješenja olakšavaju svakodnevno praćenje zdravstvenog stanja životinja, osobito u velikim stadima. Ako se njima pravilno upravlja, pomažu u otkrivanju prvih znakova bolesti. Rano otkrivanje i pravilna dijagnoza imaju značajnu ulogu u uspješnom liječenju. Redovne i česte posjete veterinara poboljšavaju praćenje zdravlja stada.

Liječenje

Uspješno i precizno liječenje zahtijeva usku suradnju između farmera i veterinara. U većini slučajeva neophodno je započeti s liječenjem odmah nakon uočavanja prvih znakova bolesti. Ovisno o stanju, u većini slučajeva liječenje krava sastoji se od antiinfektivnog, protuupalnog i potpornog liječenja. Kod nekih bolesti savjetuje se odvojiti bolesne od zdravih životinja.

Dechra podržava i potiče odgovornu uporabu veterinarskih farmaceutskih proizvoda. Provjerite mogućnosti liječenja i smjernice sa svojim veterinarom.

Praktične informacije

Na mnogim farmama mliječnih krava dostupno je dosta podataka. Osim dobre farmerske opreme, većina sustava za mužnju opremljena je sustavima za prikupljanje podataka koji pružaju korisne informacije o mliječnosti svake krave. Pad proizvodnje mlijeka jedan je od najuniverzalnijih znakova da je zdravlje krave ugroženo.

Rutinski posjeti veterinara neophodni su za provjeru zdravstvenog stanja stada, pravodobno liječenje i osiguranje dobrobiti životinja sprječavanjem širenja bolesti (odvajanje bolesnih životinja).

Postoje mnogi proizvodi registrirani za uporabu u goveda. Odabir odgovarajućeg proizvoda za ciljanu životinju zahtijeva pravilan pregled i dijagnozu, kao i poznavanje uobičajenih patogena i njihovu osjetljivost u stadu.

Stoga bi se sve terapije trebale zabilježiti kako bi se razvio protokol liječenja određene bolesti i kako bi se standardizirao zajednički pristup. Ovo je osobito važno kada je više ljudi uključeno u liječenje životinja. Neke kompleksne bolesti, kao što je BRD (respiratorna bolest goveda), uzrokovane su kombinacijom mnogih patogena. U slučaju multifaktorijalne bolesti, u protokol liječenja treba uključiti antibiotike širokog spektra. Kako bi se osigurala odgovorna uporaba antibiotika, liječenje treba propisati samo kada se uoče znakovi bolesti i treba ga ograničiti na skupinu životinja koja su podvrgnuta liječenju.

Poželjno je da prvi izbor liječenja uključuje antibiotike kategorije D (prema EMA klasifikaciji). Ako je moguće, preferira se pojedinačno liječenje (parenteralna primjena) u odnosu na grupno liječenje (tj. oralno liječenje u hrani), što također podržava odgovornu uporabu antibiotika.

keyboard_arrow_up