Mastitis kod mliječnih krava

S povećanjem mliječnosti krava, povećao se i broj problema s kojima se farmeri i veterinari svakodnevno susreću. Mastitis je jedan od njih.

Mastitis kod mliječnih krava donosi značajne ekonomske štete. Doprinosi smanjenju mliječnosti, većim troškovima liječenja i rada te većoj stopi izlučivanja s velikim utjecajem na dobrobit goveda.

Management mastitisa zahtijeva višestruke radnje i temelji se na 4 glavna stupa:

  1. sustav mužnje
  2. tehnika mužnje
  3. okoliš i zdravlje vimena
  4. tj. praćenje broja somatskih stanica kod pojedinačnih krava i na razini stada, prevencija, dijagnoza, prilagođeni tretman, management zasušivanja.

Integrirani pristup

Pristup u 3 koraka za liječenje mastitisa kod krava

Uzroci mastitisa

Prelaskom na veće farme i staje s boksovima, putevi prijenosa infekcije su se promijenili. Osobito su tranzicijsko razdoblje i rana laktacija ključne faze ne samo za životinju, već i za držanje mastitisa pod kontrolom. Pažljivo praćenje krava tijekom prvih mjeseci laktacije i optimizacija njihovog izravnog okruženja poboljšat će ukupnu učinkovitost farme.

Prepoznavanje mastitisa

Dijagnosticiranje vodećih uzročnika mastitisa na farmi ima ključnu uloguza ciljano liječenje. Česti probir na patogene i dokumentiranje osjetljivosti omogućuju rano otkrivanje trendova i promjena. Na taj način možete prilagoditi individualne protokole liječenja na farmi u skladu s promjenama i identificirati lanac infekcije na farmi.

Liječenje mastitisa

Uspješno i savjesno liječenje mastitisa ovisi o identifikaciji uzročnika i odabiru odgovarajuće aktivne tvari za ciljanu životinju. Opće praviloje da krave u ranoj fazi laktacije imaju veću stopu izlječenja nego krave u kasnoj fazi laktacije – osobito ako su patogeni povezani s kravom: Pronalaženje svježe zaraženih krava i njihovo temeljito liječenje ključno je za odgovornu uporabu antibiotika.

Ispravan način uzorkovanja mlijeka ključan je za pravilnu dijagnozu. Poznavanje uzročnika i njegove osjetljivosti bitno je za odabir odgovarajućeg liječenja. Prikupljanje svih podataka na razini stada pomaže u izradi protokola liječenja koji će zadovoljiti potrebe određene farme. Razvijanje protokola liječenja i poznavanje najčešćih patogena osigurava brzo odabir odgovarajućeg lijeka.

Standardni pristup može se kasnije verificirati na temelju laboratorijskih rezultata i po potrebi modificirati. Prilagođeno liječenje je ključno, ali i drugi čimbenici su također vrlo važni. Radnje koje poduzima veterinar zahtijevaju podršku i spremnost farmera da napravi promjene ako je potrebno. Te promjene mogu uključivati tehniku mužnje, pregled sustava za mužnju i provedbu preporučenih poboljšanja, prilagođenu prehranu, izlučivanje životinja za koje je malo vjerojatno da će se oporaviti i mjere kontrole okolišnih čimbenika.

Konačni uspjeh ovisi o bliskoj suradnji uzgajivača i veterinara budući da je potrebno poduzeti više radnji kako bi se kontrolirao problem mastitisa na farmi.

Za kronični i akutni mastitis uvelike smo usmjereni na ciljano i učinkovito liječenje kako bismo poticali odgovornu uporabu antibiotika i liječili samo kada je to medicinski neophodno. Fleksibilna i praktična primjena naših proizvoda čini liječenje lakšim i praktičnijim za veterinare, farmere i pacijente. Dechra podržava princip „Jedno zdravlje“. Želimo ojačati položaj veterinara  i farmera u borbi protiv antimikrobne rezistencije zajedno sa znanjem, praktičnim alatima i dijagnostičkom podrškom.

Osim što proizvodimo visokokvalitetne moderne veterinarske lijekove, nudimo i korisne savjete i alate o kojima možete razgovarati sa svojim veterinarom.

 

keyboard_arrow_up