Newcastleska bolest (ND)

Više o ND-u

Newcastleska bolest (ND) je visoko zarazna bolest peradi uzrokovana vrlo virulentnim sojevima ptičjeg paramiksovirusa tip 1 (APMV-1), poznatog i kao virus newcastleske bolesti (vNDV).1

vNDV može zaraziti i prouzročiti kliničke znakove u različitih vrsta divljih ptica što otežava potpuno iskorjenjivanje i predstavlja ogromnu ekonomsku opasnost vezanu uz dobrobit peradi. Bolest uzrokovana APMV-1 endemska je u svim zemljama diljem svijeta, uglavnom je karakterizira različitost kliničkih znakova, a naziva se i: pseudo zaraza peradi, pseudo kuga peradi ili atipična kuga peradi.2

Iako je ova obitelj virusa prisutna diljem svijeta, samo visoko virulentni (velogeni) sojevi APMV-1 uzrokuju jaku akutnu i smrtonosnu „newcastlesku bolest”.

U kliničkim uvjetima simptomi često nisu jasni, ali ovisno o patogenosti određenog soja vNDV-a simptomi mogu uključivati: visoku smrtnost, depresiju, respiratorne znakove, živčane smetnje i dijareju. Pilići otežano dišu, a prisutna je i sluz u kljunu. Neurološki znakovi uključuju mišićni tremor, tortikolis i paralizu nogu i krila. Bolest se razvija naglo, inkubacija je prosječno 5 do 6 dana, ali to može varirati, ovisno o specifičnom soju virusa i lokalnim uvjetima.2

ND u svom izrazito patogenom obliku smatra se epidemijom o kojoj je potrebno izvještavati te se sva izbijanja odmah moraju prijaviti Međunarodnoj organizaciji za zdravlje životinja (OIE-u).1

Prikaži povezane proizvode

Kako se ND virus razvijao tijekom godina?:

Prva službena pojava ND-a opisana je na otoku Javi, u Indoneziji, a i u gradu Newcastle upon Tyne, u Engleskoj 1926. godine. ND virusi izolirani su u raznih vrsta ptica, također se bolest smatra zoonozom jer može doći i do infekcije ljudi sa simptomima konjuktivitisa i simptomima sličnim gripi.3 Nije dokazan prijenos ND-a s čovjeka na čovjeka niti bilo kakvi ozbiljni simptomi u ljudi.1

S razvojem dijagnostičkih metoda razvili su se i načini opisivanja uzročnika infekcije. Raniji pokušaji razlikovanja različitih sojeva vND jednih od drugih temeljili su se na patogenosti spomenutih sojeva. Utvrđeni su pojmovi „velogeni” (visoko virulentni), „mezogeni” (srednje virulentni) i „lentogeni” (blago virulentni). 4

Danas postoji međunarodni sporazum da se procjena virusa u slučaju prve izolacije temelji na testu intracerebralnog indeksa patogenosti (ICPI). Međutim, u uvjetima rutinskog nadzora, molekularnom kemijskom analizom proteina na površini virusa ili genetskog materijala mogu se dobro odrediti i terenski izolati virusa.1

Iako su lentogeni virusi široko rasprostranjeni, virulentni sojevi uglavnom su bili problematični na Bliskom istoku, u Africi i Aziji. I u drugim dijelovima svijeta dolazi do sporadičnog izbijanja bolesti uglavnom zbog toga što egzotične ptice selice predstavljaju glavni rezervoar vNDV.

Kako zaštititi jata od ND-a?:

S obzirom na to da je prijetnja od sporadičnog izbijanja ND-a još uvijek prisutna, cijepljenje protiv ND-a i dalje je obavezno u mnogim državama članicama EU-a. Stoga su programi cijepljenja često propisani od strane lokalne vlade i odgovarajućih nadležnih tijela.

Živa virusna cjepiva predstavljaju isplativu zaštitu od ND-a tijekom duljeg vremenskog razdoblja. U Europskoj uniji za cijepljenje se upotrebljavaju samo lentogeni sojevi virusa APMV-1, a česti cijepni sojevi su Hitchner B1, LaSota ili VG/GA. Nakon cijepljenja stanice imunosnog sustava ptica stvaraju protutijela protiv virusa.

Živa virusna cjepiva moguće je primjeniti u vodi za piće ili raspršivanjem. Time se omogućava cijepljenje velikih jata ptica u optimalnom vremenskom periodu. Nedostatak živih cjepiva protiv ND-a je činjenica da virus mora biti živ pri ulasku u organizam peradi. Nepravilno rukovanje, kao što je držanje cjepiva na visokoj temperaturi, nepuferirana voda, ostaci kemikalija ili materalna protutijela iz žumanjka u piliću mogu deaktivirati virus.2

Osim toga, pilići se i dalje zaražavaju živim uzročnikom bolesti stoga bi odabir cjepiva s niskim intracerebralnim indeksom patogenosti (ICPI-em) mogao spriječiti reakcije na cjepivo.

  1. OIE Terrestial Manual (2021), Chapter 3.3.14: Newcastle disease.

  2. Miller P. J. and Koch G.: „Newcastle disease”  In Diseases of Poultry, 14th ed.; John Wiley & Sons, Ames, Iowa USA, 2020; pp. 112–128.

  3. Swayne D.E. & King D.J. (2003). Avian influenza and Newcastle disease. J. Am. Vet. Med. Assoc., 222, 1534–1540

  4. Alexander D. J., Senne D. A. (2008). Newcastle disease, other avian paramyxoviruses, and pneumovirus infections. In Diseases of Poultry 12th ed, (2008);  pp. 75–116.
keyboard_arrow_up