Lijekovi za primjenu u vodi za piće

Prednosti lijekova za primjenu u vodi za piće:

  • Brzo djeluje
  • Prevladava rizik križne kontaminacije
  • Ekonomski najučikovitiji
  • Podržava odgovornu uporabu

Uspješna primjena lijekova u vodi za piće

Kako biste bili uspješni u primjeni lijekova u vodi za piće, potrebni su: voda dobre kvalitete, odgovarajući sustav za vodu i proizvodi odgovarajuće formulacije.

Kvaliteta sustava za vodu

Kvaliteta vode za piće

Kvaliteta proizvoda

Ulaganje vremena i novca u navedene zahtjeve dio je dobre farmerske prakse i isplatit će se u smislu rezultata i zdravlja životinja.

Odgovarajući antimikrobni lijek

Kod akutnih bolesti liječenje treba započeti prije nego što stignu rezultati laboratorijskih pretraga. Ako je potrebno zamijeniti antimikrobni lijek, trebat će vam samo nekoliko minuta za lijekove koji se primjenjuju u vodi za piće. Kod lijekova koji se umiješaju u hranu to nikako nije moguće.

Ciljana životinja

Terapija koja se primjenjuje u vodi za piće može biti samo za jedan odjeljak za životinje (ili čak boks).

Odgovarajuće vrijeme

Lijek za primjenu u vodi za piće omogućuje vam da pričekate i vidite stvarno stanje. Možete brzo djelovati kada se životinje zaista razbole.

Točna doza

Primjenom lijekova u vodi za piće ne postoji rizik od subdoziranja uzrokovanog nehomogenim miješanjem u hrani ili kontaminacijom/prijenosom.

keyboard_arrow_up