Kvaliteta vode za piće

Osigurajte da je voda prikladna i provjerite sljedeće:

  • ukupan broj bakterija i koliformnih bakterija po ml
  • tvrdoću
  • pH
  • koncentraciju željeza
  • koncentraciju mangana

Izvor vode je važan. Voda iz vodovoda dobre je i postojane kvalitete. Kvaliteta vode ovisi o lokaciji i dubini izvora, no općenito je potreban sustav za pročišćavanje.

Provjerite kvalitetu vode najmanje dvaput godišnje. Uzmite uzorke na dva mjesta: odmah nakon pročišćavanja i na mjestu na kojem životinje piju (na „kraju” cjevovoda).

Video

keyboard_arrow_up